Preloader Close

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos (toliau – VRSAR) paslaugos (toliau – VRSAR) – specialistų komandos teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, užtikrinančios ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą raidos sutrikimų ar jų rizikos veiksnių turintiems vaikams, jų tėvams ar kitiems vaiko atstovams pagal įstatymą. VRSAR paslaugos teikiamos vaikams iki 7 metų, vaikams iki 4 metų – prioritetine tvarka.

VRSAR paslaugų skyrimas: Šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas arba kiti gydytojai specialistai, nustatę vaiko raidos sutrikimą arba raidos sutrikimo riziką, siunčia pacientą VRSAR paslaugas teikiančio gydytojo konsultacijos. Šis gydytojas, esant indikacijų, siunčia pacientus:

Ambulatorinių VRSAR paslaugų gauti:

VRSAR paslaugas teikia specialistų komanda: Ambulatorines – gydytojas, medicinos psichologas, logoterapeutas, kineziterapeutas, slaugytojas, socialinis darbuotojas (taip pat gali dirbti ergoterapeutas ir (ar) specialusis pedagogas).

VRSAR paslaugų teikimo tvarka: Specialistų komanda sudaro ir vykdo sutrikusios raidos vaikų individualią ankstyvosios diagnostikos ir reabilitacijos programą, kuri sudaroma metams, įtraukiant į šį procesą vaiko tėvus. Individualią programą sudaro specialistai, pasirinkdami moksliškai pagrįstus diagnostikos, gydymo ir pagalbos šeimai metodus, atsižvelgdami į vaiko sveikatos ir raidos būklę. Tėvai privalo dalyvauti sudarant individualią programą ir kartu su specialistais ją vykdyti. Įprastai vaikui ir jo šeimai skiriamos ambulatorinės VRSAR paslaugos. Stacionarinių VRSAR paslaugų siunčiami pacientai, turintys kompleksinių raidos sutrikimų, kurių eigą sunkina gretutiniai psichikos, regos, klausos, fizinės raidos ir kiti sutrikimai arba kai gydant ambulatoriškai nepasiekiama laukiamų rezultatų.

VRSAR paslaugų kompensavimas: Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis per kalendorinius metus:

1) Vienam pacientui apmokamos ne daugiau kaip 2 išplėstinių VRSAR specialistų komandos konsultacijų išlaidos.

 2) Vienam pacientui apmokamos ne daugiau kaip 20 VRSAR dienos stacionaro paslaugų (Vaiko raida A) išlaidos.

3) Vienam pacientui apmokamos ne daugiau kaip 40 VRSAR dienos stacionaro paslaugų (Vaiko raida B) išlaidos. Prireikus gydytojų konsiliumo sprendimu gali būti suteikta iki 60 VRSAR dienos stacionaro (Vaiko raida B) paslaugų.

Šaltinis: https://sam.lrv.lt/