Preloader Close

Ergoterapija – asmens ar grupės įgalinimas prasminga veikla, siekiant asmens ar grupės gerovės, skatinant aktyvumą ir įsitraukimą į prasmingą (-as) veiklą (-as), ugdant reikiamus įgūdžius, įpročius, vaidmenis kasdienėje, mokymosi, darbinėje ar profesinėje bei laisvalaikio aplinkoje namuose ir bendruomenėje.

Ergoterapeutas(ė) teikia platų spektrą paslaugų, siekiant padėti žmonėms gyventi savarankiškiau ir dalyvauti kasdienėse veiklose. Pagrindinės jų veiklos sritys apima šiuos aspektus:

Ergoterapeutas(ė) renka, analizuoja ir kritiškai vertina informaciją, susijusią su asmens sveikata ir veikla. Jie vertina ir dokumentuoja asmens veiklos tyrimo rezultatus, nustato ergoterapijos poreikį ir mastą. Remiantis šiais duomenimis, sudaromas individualus ergoterapijos planas, parenkamos ir pritaikomos ergoterapijos priemonės bei vertinamas jų poveikis.

Ergoterapeutas(ė) įvertina asmens funkcinę būklę, sensorines ir pažinimo funkcijas, taip pat socialinę, kultūrinę bei fizinę aplinką. Jie analizuoja veiklas, nustato individualius poreikius ir problemas, mokydami asmenis savarankiškumo bei dalyvavimo kasdienėse, produktyviose ir laisvalaikio veiklose. Be to, jie moko ir asmens artimuosius, teikia rekomendacijas komandos nariams ir kitų sričių specialistams.

Ergoterapeutas(ė) taiko ergoterapinius modelius ir praktinius sprendimus, remiasi mokslu pagrįstais metodais. Jie bendradarbiauja su pacientu ir specialistų komanda, analizuoja veiklas ir vertina jų atlikimą, įvertina aplinkos veiksnius, turinčius įtakos dalyvavimui veikloje, bei modifikuoja ir konsultuoja dėl fizinės aplinkos pritaikymo.

Ergoterapeutas(ė) vertina ir lavina įvairius įgūdžius bei pažinimo funkcijas, kūrybiškai sprendžia veiklos problemas, analizuoja asmens motyvaciją ir kasdienio gyvenimo įpročius. Jie skiria, parenka ir pritaiko technines priemones, mokydami asmenis jomis naudotis, gamina įtvarus ir pagalbines priemones.

Ergoterapeutas(ė) vertina ir analizuoja aplinką universalaus dizaino aspektu. Jie nuolat koreguoja ergoterapijos programą bei vertina jos efektyvumą, naudodami ergoterapijos praktikos modelius ir metodus, bendradarbiaudami su bendruomenės nariais.

Ergoterapeutas(ė) kritiškai vertina ir taiko mokslu grįstą praktiką, naudoja efektyvius bendravimo įgūdžius, kuria bendradarbiavimo santykius, taiko mokymo metodus, konsultuoja ergoterapijos klausimais.

Taigi, ergoterapeutas(ė) padeda žmonėms pasiekti didesnę savarankiškumo, dalyvavimo ir gyvenimo kokybės lygį, pritaikydami individualizuotas terapijos priemones ir metodus, taip pat bendradarbiaudami su įvairiais specialistais ir bendruomene.