Ankstyvosios reabilitacijos skyrius

 • Logopedų paslaugos

   

  Teikiame logopedo paslaugas vaikams, turintiems autizmo ir kitų raidos sutrikimų. Kalbos ir bendravimo problemos pasunkina vaikų su autizmo spektro ir kitais raidos sutrikimais komunikaciją bei socialinę adaptaciją, todėl labai svarbu didinti vaikų gebėjimą komunikuoti.

  Logopedo paslaugos apima:

  • Vaikų kalbinių gebėjimų įvertinimą
  • Logopedines pratybas
  • Rekomendacijas tėvams, globėjams bei ugdytojams

  Logopediniuose užsiėmimuose padedame vaikams įveikti kalbos sunkumus. Naudojame audiovizualinius metodus, laviname girdimąjį suvokimą, mokome ir tiksliname izoliuotų garsų tarimą, įtvirtiname taisyklingą tarimą skiemenyse, žodžiuose ir spontaninėje kalboje. Plėtojame rišliosios kalbos įgūdžius.

  Foneminiam (girdimajam) suvokimui lavinti be audiovizualinių metodų naudojame Tomatis metodiką su Besson (Switzerland) ausinėmis. Foneminis suvokimas yra svarbus kalbos elementas, nes ne tik padeda priimti kalbą, bet ir pačiam kalbėti. Lavinant foneminį suvokimą treniruojamos ir smegenys, kurios analizuoja girdimus garsus. Dirba abu smegenų centrai atsakingi už kalbos suvokimą ir formavimą. Garsas sklinda per ausies kanalą, o ausinėse įmontuotos plokštelės dėka garso vibracija sklinda ir per viršugalvio kaulą. Dauguma rinkoje esančių ausinių generuoja skaitmeninį signalą, t.y. modifikuotą, nenatūralų, nutrūkstamą (diskretų). Besson ausinių garsas yra analoginis – tolydus, artimas kalbai, natūralus. Analoginis signalas yra nenutrūkstamas laiko atžvilgiu. Visi realaus pasaulio signalai yra analoginio pobūdžio. Skaitmeniniai signalai generuojami skaitmeninės moduliacijos būdu – dauguma mus supančių elektroninių prietaisų generuoja skaitmeninį signalą.

 • Logopediniuose užsiėmimuose naudojame Lietuvoje inovatyvią PROMPT* (PROMPTS for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) metodiką, pasiteisinusią kitose šalyse (JAV, Izraelyje ir kt.). PROMPT – tai taktilinė, kinestetinė ir proprioceptyvi manipuliacija į oralinę motorinę struktūrą. Tai – pagalba pertvarkant burnos raumenis, siekiant taisyklingai tarti kalbos garsus, žodžius ir frazes. Ši sistema apima tris konceptus: sensorinį, kognityvinį-lingvistinį ir socialinį-emocinį. Šiame metode nedominuoja audialinis ir vizualinis būdai. Ši sistema taikoma vaikams ir suaugusiems, turintiems motorinių artikuliacinių kalbėjimo sutrikimų.

 • Ergoterapeutų paslaugos

 • Ergoterapija (gr. ergon – darbas, therapeia – gydymas) – vaikų galimybių atstatymas, palaikymas ar sutrikimų kompensavimas tikslinga veikla, siekiant padėti vaikams savarankiškai gyventi, atsižvelgiant į jų norus, poreikius bei visuomenės nustatytus reikalavimus. Skatinama vaikus siekti maksimalaus funkcinio nepriklausomumo visose gyvenimo srityse.

  Pagrindinis ergoterapijos tikslas – mokyti vaiką atlikti veiklą, užduotis ir vaidmenis, siekiant užtikrinti jo produktyvų gyvenimą, savęs bei aplinkos kontrolę.

  Atsižvelgus į vaiko funkcinę ir psichinę būklę ergoterapijos užsiėmimas gali būti:

  • aktyvus;
  • pusiau aktyvus;
  • pasyvus.
 • Atsižvelgus į vaiko funkcinę ir psichinę būklę, ergoterapijos užsiėmimas gali būti atliekama be priemonių arba su priemonėmis (įvairūs kamuoliukai, terapinė masė, įvairaus pasipriešinimo segtukai, gumos ir kt.). Užsiėmimo metu:

  • didėja judesių amplitudė;
  • lavėja smulkioji motorika;
  • stiprėja raumenys;
  • gerėja koordinacija;
  • lavinama sensomotorinė sistema;
  • didėja tolerancija supančiai aplinkai;
  • mažėja pasipriešinimas veikloms.
 • Įvairiais novatoriškais metodais skatinamas vaikų kūrybiškumas, palaipsniui kuriama pasitikėjimu grįsta atmosfera, kurioje ergoterapeutas ir vaikas veikia kaip viena komanda.

  Ergoterapija – tai įvairių pratimų, funkcijų gerinimo kompleksas, kuriame itin svarbios psichologijos bei sociologijos žinios, padedančios įgalinti vaiką atlikti tam tikrą veiksmą ar veiklą, išpildyti tam tikrus žmogaus poreikius. Ergoterapeutas gali padėti išvystyti trūkstamus įgūdžius ar pagerinti prarastus darbinės veiklos įgūdžius.

 • TOMATIS terapija

   

  KLAUSYMAS YRA NE TIK GIRDĖJIMAS

   

  Mus supančio pasaulio garsai, jų suvokimo kokybė ir tai, kokie esame, kaip bendraujame ir reaguojame į skirtingus dalykus, yra tiesiogiai susiję. Otorinolaringologas Alfredas A. Tomatis (1920-2001), sujungęs savo aistrą muzikai ir dainavimui su domėjimusi klinikine veikla, išrado klausos atstatymo sistemą, šiandien plačiai naudojamą universitetuose, institutuose, ligoninėse, terapijos centruose, ugdymo įstaigose ir kt. Tomatis metodas treniruoja ausį klausytis, o smegenis teisingai analizuoti girdimus garsus. Šis metodas – gerina motorinius, emocinius ir pažintinius gebėjimus per muziką ir kalbą.

 • TECHNIKOS PRITAIKYMAS

   

 • Taikant Tomatis metodą visa klausos sistema treniruojama ir ugdoma iš naujo. Pasitelkus Besson® elektroninę ausį ir sujungus ją su Tomatis metodu buvo sukurtas efektyvus, daugialypis elektroninis žmogaus klausos sistemos stimuliatorius. Ši įranga suteikia galimybę keisti garso dažnius ir taikyti kitas klausos mokymo technikas siekiant atkurti tinkamą klausos nervų sistemos funkcionavimą. Taikant terapiją svarbu atsižvelgti į įrenginio kokybę ir patį įrenginį. Besson® elektroninė ausis veikia analogišku ritmu, kuris atitinka neurofiziologines žmogaus organizmo reakcijas. Norėdami efektyvaus rezultato, nusprendėme naudoti tikrą analoginiu režimu veikiantį prietaisų rinkinį, kuris leidžia įgyvendinti terapiją taip, kaip ją taikė pats Alfredas Tomatis.

 •  

  Besson® yra vienintelis aukštos kokybės įrangos gamintojas iš Šveicarijos. Gamintojo požiūris užtikrina, kad būtų išvengta garso iškraipymų, kurie paprastai atsiranda naudojant skaitmenines technologijas ir žemos kokybės iš anksto įrašytus garso takelius.

  Besson® elektroninės ausies stimuliatorius taikant Tomatis metodą padeda spręsti sutrikimus, kylančius dėl kalbos vystymosi sunkumų, įskaitant skaitymo ir rašymo sutrikimus, o klausos stimuliacija prisideda prie smegenų aktyvinimo, padedančio joms išlaikyti gyvybingumą ir plastiškumą.

 • KAM SKIRTA TERAPIJA?

  • turintiems autizmo spektro sutrikimą;
  • esant balso, ritmo, intonacijos ir raiškos sutrikimui;
  • esant elgesio sutrikimams (dėmesio sutrikimams, hiperaktyvumui);
  • turintiems klausos suvokimo problemų (padidintas jautrumas garsams, nepakankamas jautrumas garsams ir kt.);
  • stambiosios motorikos, koordinacijos, pusiausvyros lavinimui;
  • patiriantiems mokymosi sunkumus (dėmesio ir koncentracijos sunkumai, atminties problemos, disleksija ir kt.);
  • jaučiantiems nerimą, stresą, scenos baimę.
 • VERTINIMAS IR TERAPIJOS PLĖTOJIMAS

  • Pirmiausia atliekamas pirminis kliento vertinimas ir jo klausos ypatybių bei nukrypimų audiometrinė analizė.
  • Remiantis pirminiu vertinimu parengiamas individualus klausos mokymo planas.
  • Tomatis užsiėmimai vyksta kasdien. Viena sesija įprastai trunka 2 val. Sesija sudaryta iš 4 ciklų po 30 min.
  • Pirmą etapą sudaro 30 val., (15 sesijų) po kurio daroma pakartotinė lyginamoji audiometrinė analizė ir daroma 3-5 sav. pertrauka. Vyksta integracija.
  • Antras etapas trunka 14 val. (7 sesijos). Klausymo sesijas papildo aktyvios sesijos. Audiometrinė analizė ir vertinimas atliekamas du kartus: prieš antrą etapą ir iškart po paskutinės sesijos. Integracija trunka nuo 8 iki 12 sav.
  • Trečias etapas taip pat trunka 14 val. (7 sesijos) ir taip pat, kaip antrame etape, atliekamas vertinimas.
 • KO BUS KLAUSOMASI?

  Klausytojai girdės specialiai muzikos inžinieriaus adaptuotą Mocartą bei Grigališkąjį choralą. Antrame etape bus atliekami balso ir kalbos pratimai. Balso ir kalbos klausymo pratimai priskiriami aktyviai fazei, kurios metu klausytojas į mikrofoną kartoja girdimus žodžius, taip aktyvuodamas smegenų klausos ir balso skiltį.

 • KĄ DAR KLAUSYTOJAS VEIKIA SESIJOS METU?

  Klausymasis pirmiausia yra susijęs su atsipalaidavimu ir kūrybiškumu. Klausytojai dažnai piešia ar užsiima kita kūrybine veikla, atlieka kognityvines užduotis, pvz.: dėlioja dėliones ar žaidžia žaidimus.

   

 • Subalansuokite klausą per Besson® elektroninę ausį su Tomatis efektu ir Besson® klausos mokymo sistema.

  Daugiau informacijos apie centre „Sėkmingi vaikai“ naudojamą įrangą galite rasti oficialiame Besson of Switzerland internetiniame puslapyje: https://bessonofswitzerland.ch/

  Tomatis metodas yra edukacinė programa. Tai nėra medicinos diagnostikos ar gydymo  būdas. 

 • Informacija atnaujinama.