Apie mus

 • Viešoji įstaiga „Sėkmingi vaikai“ ugdo autizmo spektro ir kitų raidos bei mokymosi sutrikimų turinčius vaikus pagal moksliškai pagrįstą taikomosios elgesio analizės metodiką (angl. ABA). Teikiamos konsultacijos tėvams, organizuojami specialistų mokymai. Mūsų kuriama mokymo aplinka yra pozityvi, atvira ir natūrali. Tai įgalina greitesnį kalbos ir kitų socialinių gebėjimų išmokimą bei sklandesnį jų perkėlimą į kitas vaiko aplinkas: namus, darželį, mokyklą ir panašiai. Mes tikime, kad kiekvienas gali augti ir tobulėti, todėl mokome naujų įgūdžių, tobuliname jau esamus, analizuojame, kokios priežastys trukdo mokytis. Komunikavimo gebėjimai ir kiti gebėjimai, kurie svarbūs socialinio bendravimo sėkmei yra mūsų prioritetas. Todėl, verbalinio elgesio mokymas yra ta taikomosios elgesio analizės empirinių tyrimų sritis, kuria mes remiamės. Sprendimai, jau nuo pat pirmojo vaiko gebėjmų lygmens įvertinimo, priimami remiantis surinktais faktiniais duomenimis, analizuojant duomenų suvestines ir grafikus.

 • VšĮ „Sėkmingi vaikai“ steigėja – programų direktorė Eglė Steponėnienė, BCBA (Board Certified Behavior Analyst), baigusi taikomosios elgesio analizės (ABA) studijas Floridos Technologijos Institute, JAV. Studijos sertifikuotos BACB komisijos. Eglė konsultuoja ir kitų ugdymo įstaigų specialistus, teikia supervizijas asmenims siekiantiems RBT, BCaBA, BCBA tarptautinių sertifikatų taikomosios elgesio analizės srityje, nuolat veda mokymus taikomosios elgesio analizės ir autizmo spektro sutrikimo tematikomis.

  Tėvų pageidavimu centre pradėtos teikti papildomos logoterapijos ir ergoterapijos paslaugos.

  Informacija šiuo metu pildoma.

 • Paslaugos

  • Konsultuojame ir teikiame informaciją apie ABA/VB (angl. Applied Behavior Analysis / Verbal Behavior) metodikos taikymo galimybes.

  • Sudarome individualias ABA ir verbalinio elgesio analize paremtas programas ir jas įgyvendiname praktiškai, ugdant raidos sutrikimų turinčius vaikus.

  • Konsultuojame ir mokome autizmo spektro ir įvairiapusių raidos sutrikimų turinčių vaikų tėvus.

  • Organizuojame terapeutų bei kitų specialistų mokymus.

  • Rengiame seminarus ABA/VB taikomosios elgesio analizės / verbalinio elgesio metodikos taikymo tematika.

  Informacija šiuo metu pildoma