Preloader Close

Teikiame logopedijos paslaugas vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą ir kitų raidos sutrikimų. Kalbos ir bendravimo problemos pasunkina vaikų su autizmo spektro ir kitais raidos sutrikimais komunikaciją bei socialinę adaptaciją, todėl labai svarbu didinti vaikų gebėjimą komunikuoti.

Logopedijos paslaugos apima:

Logopediniuose užsiėmimuose padedame vaikams įveikti kalbos sunkumus. Naudojame audiovizualinius metodus, logopedinį masažą, laviname girdimąjį suvokimą, mokome ir tiksliname izoliuotų garsų tarimą, įtvirtiname taisyklingą tarimą skiemenyse, žodžiuose ir spontaninėje kalboje. Plėtojame rišliosios kalbos įgūdžius.

Foneminiam (girdimajam) suvokimui lavinti be kitų įprastinių metodų naudojame audiopsichofonologinę metodiką  su Besson of Switzerland ausinėmis.  Tai paremta prancūzų mokslininko Alfredo Tomačio metodika. A.Tomatis  sukūrė „Elektroninę ausį“ – prietaisą, kuriame naudojami elektroniniai vartai, kaulų laidumo keitikliai ir garso filtrai, kad padidintų viršutinius trūkstamus dažnius. Šio prietaiso tikslas – tonizuoti vidurinės ausies raumenis, kad klausytojas būtų jautrus trūkstantiems dažniams. Foneminis suvokimas yra svarbus kalbos elementas, nes ne tik padeda priimti kalbą, bet ir pačiam kalbėti. Lavinant foneminį suvokimą treniruojamos ir smegenys, kurios analizuoja girdimus garsus. Dirba abu smegenų centrai atsakingi už kalbos suvokimą ir formavimą. Garsas sklinda per ausies kanalą, o ausinėse įmontuotos plokštelės dėka garso vibracija sklinda ir per viršugalvio kaulą. Dauguma rinkoje esančių ausinių generuoja skaitmeninį signalą, t.y. modifikuotą, nenatūralų, nutrūkstamą (diskretų). Besson ausinių garsas yra analoginis – tolydus, artimas kalbai, natūralus. Analoginis signalas yra nenutrūkstamas laiko atžvilgiu. Visi realaus pasaulio signalai yra analoginio pobūdžio. Skaitmeniniai signalai generuojami skaitmeninės moduliacijos būdu – dauguma mus supančių elektroninių prietaisų generuoja skaitmeninį signalą.

  • Logopediniuose užsiėmimuose naudojame Lietuvoje inovatyvią PROMPT* (PROMPTS for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets) metodiką, pasiteisinusią kitose šalyse (JAV, Izraelyje ir kt.). PROMPT – tai taktilinė, kinestetinė ir proprioceptyvi manipuliacija į oralinę motorinę struktūrą. Tai – pagalba pertvarkant burnos raumenis, siekiant taisyklingai tarti kalbos garsus, žodžius ir frazes. Ši sistema apima tris konceptus: sensorinį, kognityvinį-lingvistinį ir socialinį-emocinį. Šiame metode nedominuoja audialinis ir vizualinis būdai. Ši sistema taikoma vaikams ir suaugusiems, turintiems motorinių artikuliacinių kalbėjimo sutrikimų.