Preloader Close

Autizmo diagnostinis stebėjimo testas (angl. The Autism Diagnostic Observation Schedule Generic, ADOS) – diagnostikos instrumentas, suteikiantis galimybę nustatyti autizmą ir jo sunkumo lygį. ADOS2 (angl. Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition, 2012). Tai – socialinio elgesio pusiau struktūruoto, standartizuoto vertinimo priemonė, skirta asmenims, kuriems yra įtariami autizmo spektro sutrikimai. ADOS2 metodika gali būti pradėta naudoti nuo 12 mėn. amžiaus. Atsižvelgiant į verbalinius vaiko sugebėjimus, naudojamas standartizuotas 4 modulių priemonių rinkinys.

Pirmasis modulis apima ikiverbalinę (pavienių) žodžių stadiją (12–30 mėn.), antrasis – ikiverbalinę (pavienių) žodžių stadiją (nuo 31 mėn.), trečiasis – frazinę kalbą, ketvirtasis – sklandžią kalbą (taikomas vaikams ir paaugliams). Kiekviename modulyje yra pateikiamos standartizuotos veiklos, skirtos išryškinti vertinamo asmens chronologinį amžių ir psichologinės bei kalbinės raidos amžių atitinkančius elgesio ypatumus. Naudojamas modulis turi būti pasirenkamas prieš vertinimą. Siekdamas objektyviau įvertinti tiriamo asmens elgesio ypatumus, specialistas gali naudoti ne vieną pasirinktą modulį, 12 bet kelis.