ABA terapijos centras

 • Kas yra taikomoji elgesio analizė arba ABA terapija?

 • ABA / VB terapija (angl. Applied Behavior Analysis / Verbal Behavior) – tai pasaulyje pripažinta taikomosios elgesio analizės / verbalinio elgesio metodika, skirta autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymui

  Taikydami naujausius metodus, mes padedame išmokti naujų socialiai svarbių elgesio formų, padidinti pageidaujamą elgesį, sumažinti ir visai panaikinti nepageidaujamas elgesio formas. Siekiame sukurti tokią aplinką, kuri būtų palanki elgesio pokyčiams atsirasti. Ugdome verbalinius ir neverbalinius, savitvarkos, savarankiškumo, žaidimo ir socialinius gebėjimus. Analizuojame kaip galima spręsti socialines problemas pasitelkiant elgesio analizės metodus. Tiriamas tik toks elgesys, kurį galima tiesiogiai stebėti ir objektyviai išmatuoti.

 • Kad būtumėte gyvenime sėkmingi, turite išmokti siekti vieno pagrindinio ilgalaikio savo tikslo ir žongliruoti dviem trim trumpalaikiais arba vidutinės trukmės siekiais vienu metu.

  — Zigas Ziglaras
 • Kaip mes dirbame?

  • Vaiko įgūdžius įvertiname naudodami VB-MAPP, ESSENTIAL for LIVING, AFLS vertinimo įrankius.

  • Sudarome individualią ABA terapijos programą Jūsų vaikui

  • Atliekame tiesioginę vaiko elgesio stebėseną pagal tam tikrus kriterijus

  • Atlikame funkcinę elgesio analizę.

  • Įgyvediname ABA programos tikslus

  • Konsultuojame, teikiame rekomendacijas.