ABA metodikos centras

 • Kas yra taikomoji elgesio analizė arba ABA?

 • ABA / VB terapija (angl. Applied Behavior Analysis / Verbal Behavior) – tai pasaulyje pripažinta taikomosios elgesio analizės / verbalinio elgesio metodika, skirta autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymui. Taikydami naujausius metodus, mes padedame išmokti naujų socialiai svarbių elgesio formų, padidinti pageidaujamą elgesį, sumažinti ir visai panaikinti nepageidaujamas elgesio formas. Siekiame sukurti tokią aplinką, kuri būtų palanki elgesio pokyčiams atsirasti. Ugdome verbalinius ir neverbalinius, savitvarkos, savarankiškumo, žaidimo ir socialinius gebėjimus. Analizuojame kaip galima spręsti socialines problemas pasitelkiant elgesio analizės metodus. Tiriamas tik toks elgesys, kurį galima tiesiogiai stebėti ir objektyviai išmatuoti.Mūsų kuriama mokymo aplinka yra pozityvi, atvira ir natūrali. Tai įgalina greitesnį kalbos ir kitų socialinių gebėjimų išmokimą bei sklandesnį jų perkėlimą į kitas vaiko aplinkas: namus, darželį, mokyklą ir panašiai. Mes tikime, kad kiekvienas gali augti ir tobulėti, todėl mokome naujų įgūdžių, tobuliname jau esamus, analizuojame, kokios priežastys trukdo mokytis. Komunikavimo gebėjimai ir kiti gebėjimai, kurie svarbūs socialinio bendravimo sėkmei yra mūsų prioritetas. Todėl, verbalinio elgesio mokymas yra ta taikomosios elgesio analizės empirinių tyrimų sritis, kuria mes remiamės. Darbas vyksta individualia forma (1 specialistas ir  1 programos vadovas (ė) vienam vaikui). Individualiai išmokti įgūdžiai apibendrinami su kitais specialistais, vaikais, su įvairiomis priemonėmis ir įvairiose aplinkose. 

  VšĮ „Sėkmingi vaikai“ steigėja – programų direktorė Eglė Steponėnienė, BCBA (Board Certified Behavior Analyst), baigusi taikomosios elgesio analizės (ABA) studijas Floridos Technologijos Institute, JAV. Studijos sertifikuotos BACB komisijos. Eglė konsultuoja ir kitų ugdymo įstaigų specialistus, teikia supervizijas asmenims siekiantiems RBT, BCaBA, BCBA tarptautinių sertifikatų taikomosios elgesio analizės srityje, nuolat veda mokymus taikomosios elgesio analizės ir autizmo spektro sutrikimo tematikomis. Taip pat, įstaigoje konsultuoja programų vadovai ir lektoriai Irina Butkienė (BCaBA), Lukas Kamarauskas (BCaBA), Daina Šiekštelytė-Valkerienė.

 • Kad būtumėte gyvenime sėkmingi, turite išmokti siekti vieno pagrindinio ilgalaikio savo tikslo ir žongliruoti dviem trim trumpalaikiais arba vidutinės trukmės siekiais vienu metu.

  — Zigas Ziglaras
 • Kaip mes dirbame?

  • Vaiko įgūdžius įvertiname naudodami VB-MAPP, ESSENTIAL for LIVING, AFLS vertinimo įrankius.

  • Sudarome individualią ABA terapijos programą Jūsų vaikui

  • Atliekame tiesioginę vaiko elgesio stebėseną pagal tam tikrus kriterijus

  • Atlikame funkcinę elgesio analizę.

  • Įgyvediname ABA programos tikslus

  • Konsultuojame, teikiame rekomendacijas.