Preloader Close

Savanoriška veikla tai savanorio, ne jaunesnio nei 14 metų amžiaus, neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kuri vykdoma sudarius susitarimą žodžiu ar raštu. Savanoriškos veiklos sutartys privalo būti sudaromos tik tais atvejais, jei organizacija kompensuoja savanorio patirtas išlaidas ar to pageidauja bent viena iš sutartį sudarančių pusių. 

Savanoriškos veiklos principai

Savanoriška veikla atliekama vadovaujantis šiais principais:

Naudos visuomenei ir asmeniui – dalyvavimas savanoriškoje veikloje sudaro asmenims galimybę aktyviai prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo ir skatina savanorių asmeninSavanoriška veikla tai savanorio, ne jaunesnio nei 14 metų amžiaus, neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kuri vykdoma sudarius susitarimą žodžiu ar raštu. Savanoriškos veiklos sutartys privalo būti sudaromos tik tais atvejais, jei organizacija kompensuoja savanorio patirtas išlaidas ar to pageidauja bent viena iš sutartį sudarančių pusių.

Bendradarbiavimo – savanoriška veikla remiasi savanorių ir savanoriškos veiklos organizatorių tarpusavio bendradarbiavimu, siekiant suderinti savanorių ir savanoriškos veiklos organizatorių poreikius ir galimybes;

Įvairovės ir lankstumo – savanoriška veikla gali būti atliekama įvairiose visuomenei naudingos veiklos srityse. Savanoriškos veiklos organizatorius ir savanoris gali susitarti dėl įvairių savanoriškos veiklos formų ir būdų, taip pat juos keisti.

Reikalavimai savanoriui

Savanorio pareigos

Savo CV ir motyvacinį laišką siųskite: egle@sekmingivaikai.lt