Preloader Close

Mūsų ABA centre dirba Tarptautinės komisijos sertifikuotas elgesio analitikas (BCBA) ir sertifikuoti elgesio analitiko asistentai (BCaBA), kurie dalyvauja jūsų vaiko ABA programoje tiesiogiai, o ne nuotoliniu būdu, o tai suteikia keletą svarbių pranašumų.

BCBA (Tarptautinės komisijos sertifikuotas elgesio analitikas) tiesiogiai prižiūrintis jūsų vaiko ABA programą, yra nepaprastai naudingas dėl kelių priežasčių. Visų pirma, jis užtikrina, kad jūsų vaikui būtų teikiama aukščiausios kokybės priežiūra ir ugdymas. BCBA yra aukštos kvalifikacijos specialistai, turintys patirties elgesio analizės, autizmo ir įrodymais grįstų pagalbos būdų srityse. Jų dalyvavimas užtikrina, kad programa būtų pagrįsta naujausiais tyrimais ir pritaikyta jūsų vaiko specifiniams poreikiams.

BCBA buvimas mūsų įstaigoje leidžia prižiūrėti ir stebėti jūsų vaiko pažangą realiuoju laiku. Supervizorius gali tiesiogiai stebėti jūsų vaiko elgesį, įvertinti tai kaip jis įgyja įgūdžius ir prireikus nedelsiant pakoreguoti programos planą. Šis tiesioginės prieigos būdas leidžia BCBA teikti tikslines rekomendacijas ir paramą terapeutams, dirbantiems su jūsų vaiku, užtikrinant, kad jie veiksmingai įgyvendintų intervencijos strategijas.

Be to, programą vykdančioje įstaigoje esantis BCBA sudaro galimybės geriau bendradarbiauti ir bendrauti visiems ugdymo komandos nariams, įskaitant ABA specialistus, tėvus ir kitus specialistus, susijusius su jūsų vaiko atveju. Šis tarpdisciplininis požiūris užtikrina, kad visi dirbtų kartu siekdami bendrų tikslų ir kad bet kokie rūpesčiai ar problemos būtų greitai sprendžiamos.

Apskritai, jei BCBA tiesiogiai dalyvauja jūsų vaiko ABA programoje, tai reiškia, kad jūsų vaikas gauna aukščiausio lygio priežiūrą ir paramą. Jų žinios ir patarimai yra neįkainojami siekiant maksimaliai pagerinti jūsų vaiko pažangą ir padėti jam išnaudoti visą jo potencialą.

BCBA reiškia Tarptautinės komisijos sertifikuotą elgesio analitiką, o BCaBA reiškia Tarptautinės komisijos sertifikuotą elgesio analitiko asistentą. Abu vardai yra suteikiami elgesio analitikų sertifikavimo tarybos (BACB, žr. : https://www.bacb.com/bcba/)

BCBA (Komisijos sertifikuotas elgesio analitikas)

BCBA yra specialistas, atitinkantis specifinius tarptautinius išsilavinimo ir patirties reikalavimus elgesio analizės srityje ir išlaikęs tarptautinį BCBA sertifikavimo egzaminą. Jie mokomi vertinti, kurti, įgyvendinti ir prižiūrėti elgesio analizės programas, skirtas asmenims, turintiems įvairių poreikių, įskaitant asmenis turinčius autizmo spektro sutrikimą  ir kitų raidos sutrikimų. BCBA dažnai dirba įvairiose įstaigose, įskaitant mokyklas, klinikas ir namus. Jie atlieka itin reikšmingą vaidmenį kuriant elgesio intervencijos planus ir prižiūrint jų vykdymą.

Mūsų įstaigoje dirba Eglė Steponėnienė, BCBA (https://www.bacb.com/services/o.php?page=101135&s=1). Eglė Steponėnienė yra ir International Behavior Analysis Association valdybos narė, turi šios asocijocijos sertifikatą (IBA).

BCaBA (Komisjos sertifikuotas elgesio analitiko asistentas)

BCaBA yra profesionalas, kuris taip pat atitinka tam tikrus išsilavinimo ir patirties reikalavimus, tačiau žemesnio lygio nei BCBA. BCaBA padeda įgyvendinti elgesio analizės programas prižiūrint BCBA. Jie gali atlikti vertinimus, rengti programos planus ir tiesiogiai teikti klientams elgesio analizės paslaugas. BCaBA paprastai dirba vadovaujant ir prižiūrint BCBA ir dažnai yra tokiose įstaigose kaip ugdymo ir medicinos įstaigos.