Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM

 • VŠĮ „Sėkmingi vaikai“ nuo 2022.05.19 iki 2022.12.31 dalyvauja Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM projekte „Taikomosios elgesio analizės principais grįstos ankstyvosios intervencijos ir elgesio reguliavimo metodai“.

  Pagal šį projektą numatyti mokymai yra skirti socialinės globos įstaigų (dienos centrų, ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą teikiančių įstaigų) specialistams (deleguoti įstaigos administracijos ir / arba vadovo), dirbantiems su asmenimis, turinčiais autizmo spektro sutrikimų (toliau – ASS) ar jo bruožų.

  Mokymų tikslas – tobulinti socialinės globos įstaigų (dienos centrų, ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą teikiančių įstaigų) specialistų, dirbančių su vaikais ir suaugusiais asmenimis, turinčiais ASS ar jo bruožų, kompetencijas, pasitelkiant taikomosios elgesio analizės principais grįstas ankstyvąsias intervencijas ir elgesio reguliavimo metodus.

  Mokymų datos:

  2022.06.09 – 2022.06.10 16 ak.val. nuotoliniai mokymai (6 temos). Įvykę mokymai.

  2022.09.29 – 2022.09.30 16 ak.val. nuotoliniai mokymai (6 temos). Vyksta registracija čia:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddLeCsLwXyH2KolskOCsdvRZZNxZACMPIDvwSjNHQMTnglQQ/viewform