Preloader Close

2022 m. gegužės-rugsėjo mėn. VŠĮ Sėkmingi vaikai vykdė Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM finansuojamą projektą „Taikomosios elgesio analizės principais grįstos ankstyvosios intervencijos ir elgesio reguliavimo metodai“.

Projekte numatytuose 16 ak.val. kompetencijų tobulinimo mokymuose dalyvavo 57 socialinės globos įstaigų (dienos centrų, ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą teikiančių įstaigų) specialistai (deleguoti įstaigos administracijos ir / arba vadovo), dirbantys su asmenimis, turinčiais autizmo spektro sutrikimų (toliau – ASS) ar jo bruožų, iš 14 Lietuvos savivaldybių: Kaišiadorių r., Kalvarijos, Kauno m., Klaipėdos m., Kupiškio r., Pakruojo r., Panevėžio m. Raseinių m., Šiaulių m., Šilalės r., Šilutės r., Švenčionių r., Alytaus m., Vilkaviškio.  

Mokymų tikslas – tobulinti socialinės globos įstaigų (dienos centrų, ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą teikiančių įstaigų) specialistų, dirbančių su vaikais ir suaugusiais asmenimis, turinčiais ASS ar jo bruožų, kompetencijas, pasitelkiant taikomosios elgesio analizės principais grįstas ankstyvąsias intervencijas ir elgesio reguliavimo metodus.

Dalyviai įgijo šias  kompetencijas:

  1. Susipažino su 3 elgesio koregavimo metodais, ugdant ASS ar jo bruožų turintį vaiką/suaugusįjį.
  2. Įgijo teorinių žinių apie taikomosios elgesio analizės pritaikomumo galimybes, ugdant ASS ar jo riziką turinčius vaikus.
  3. Gebėjimą atsižvelgti į skirtingus vaikų gebėjimus ir poreikius, planuoti ir organizuoti ugdymo procesą (ugdomąją veiklą) pagal taikomosios elgesio analizės principus, bendradarbiaudamas su vaiku, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) ir kitais ugdymo specialistais.
  4. Supratimą asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, ankstyvosios intervencijos ir elgesio korekcijos metodus ir gebėjimą pritaikyti ne mažiau kaip du asmenų, turinčių ASS ar jo bruožų, elgesio korekcijos metodus.
  5. Išmoko atpažinti krizinio/probleminio asmenų, turinčių ASS ar jo bruožų, elgesio ypatumus, gebėjimą analizuoti juos lėmusias priežastis ir jas suvaldyti.
  6. Gebėjimą struktūruoti ir parinkti saugią bei palankią ugdymui asmens, turinčio ASS ar jo bruožų, ugdymo aplinką tiek ankstyvajame autizmo amžiuje, tiek vėlesniame.
  7. Gebėjimą taikyti specialiąsias mokymo priemones asmenims, turintiems ASS ar jo bruožų.
  8. Gebėjimą atrinkti esminę informaciją apie šeimų, auginančių asmenį, turintį ASS ar jo bruožų, poreikius ir joms pristatyti (ar nukreipti į) šalyje veikiantį pagalbos tinklą, siekiant užtikrinti asmens, turinčio ASS ar jo bruožų, poreikius atitinkantį bendravimą.