Preloader Close

2022 m. lapkričio-gruodžio mėn. VŠĮ Sėkmingi vaikai vykdo projektą „Viešosios įstaigos plėtros stiprinimas, diegiant VB-MAPP metodiką ir pasitelkiant tarpinstitucinį bendradarbiavimą kompetencijų kokybei gerinti“. Šio projekto metu buvo suorganizuoti kompetencijų tobulinimo mokymai specialistams, dirbantiems su raidos sutrikimų turinčiais vaikais, diegiant socialinių įgūdžių formavimo modelį. Mokymuose dalyvavo 40 Vilniaus m. savivaldybei pavaldžių ugdymo ir socialines paslaugas teikiančių įmonių specialistų iš 20 įstaigų, 10 VŠĮ Sėkmingi vaikai specialistų ir 10 įstaigos savanorių. Po mokymų pagilėjo socialinės bei dalykinės kompetencijos interpretuojant, taikant ir įgyvendinant socialinių ir komunikacinių gebėjimų formavimo modelį raidos sutrikimus turintiems vaikams. Taip pat buvo pagilintos iniciatyvumo bei kūrybingumo žinios. Mokymų dalyviams buvo perduoti VB-MAPP komplektai (metodika ir protokolas), papildomai Vilniaus m. savivaldybei pavaldžioms įstaigoms buvo perduota 100 vnt. VB-MAPP protokolų (po 5 vnt. įstaigai).

Kad išlaikytų įgytas kompetencijas, šio projekto metu mokymų dalyviams bus suorganizuotos 6 palaikomosios grupinės supervizijos. Supervizijas ves tarptautinio mąsto Taikomosios elgesio analizės supervizorė Eglė Steponėnienė, turinti BCBA sertifikatą.

Pasibaigus mokymams ir atlikus anketinę apklausą bei kiekybinę duomenų analizę, bus parengtas apžvalginis straipsnis.

Taip pat ketinama surengti nuotolinę diskusiją su Vilniaus m. savivaldybės Pagalbos šeimai ir vaikui poskyrio darbuotojais dėl tolimesnių bendradarbiavimo galimybių, kadangi dauguma dalyvių įvardino tarpinstitucinį bendradarbiavimą kaip reikšmingą ir būtiną procesą, ugdant raidos sutrikimus turinčius vaikus.

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.