Preloader Close

Projektas „Ankstyvosios raidos sutrikimų prevencijos priemonių ir pagalbos vaikams prieinamumo didinimas ir plėtra“

Š.m. lapkričio mėnesį VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė, kartu su partneriu VšĮ „Sėkmingi vaikai“ sėkmingai įgyvendino projektą „Ankstyvosios raidos sutrikimų prevencijos priemonių ir pagalbos vaikams prieinamumo didinimas ir plėtra“.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas tėvams, globėjams ir specialistams įgyti trūkstamų metodinių žinių ir praktinių gebėjimų kaip padėti įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems vaikams bei parengti prevencinių priemonių rinkinį vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų.

Projekto įgyvendinimo metu pravesti 2 kontaktiniai kompleksinių teorinių ir praktinių mokymų ciklai tėvams/globėjams kartu su vaikais iki 7 m: “Ankstyvoji raidos sutrikimų prevencija ir pagalba vaikui: tėvai – pirmieji mokytojai” ir “Sensorinių iššūkių prevencija ir holistinė pagalba, susiejant su kognityvine raida”, kurių metu yra apmokyta 30 tėvų/globėjų. Mokymų metu tėvai/globėjai nagrinėjo kaip taikyti ankstyvąją prevenciją vaikui, turinčiam negalią ar raidos vėlavimo riziką, kaip gerinti tarpusavio komunikavimą šeimoje, bei stiprinti tėvų/globėjų kompetencijas bei savarankiškumą, susiduriant su kylančiomis socialinėmis ir kitomis susijusiomis problemomis.Vaikų specialistai supažindino tėvus/globėjus su būdais, kaip suteikti tarpusavio palaikymą slaugant vaiką, kaip atpažinti  vaiko psichologines savybes. Didžioji mokymų dalis buvo skirta vaikų raidos ypatumų, jų bazinių poreikių, vaikų raidos pagrindinių skatinimo principų apžvalgai. Tėvai/globėjai buvo apmokyti reabilitacijos ir elgesio valdymo taikymo principų  namų sąlygomis, supažindinti su įtraukties į ugdymo procesą galimybėmis, bendravimo su specialistais ypatumų. Vaikų specialistai mokymų metu kartu su tėvais/globėjais ir jų vaikais praktinių užsiėmimų metu aptarė sutrikusios raidos vaikų pagrindinius poreikius – bendravimą, kalbą, savarankiškumą; įvertino vaikų, turinčių raidos sutrikimų, funkcinę ir socialinę adaptaciją, su kokiais iššūkiais susiduria tėvai; pateikė galimos raidos sutrikimų rekomendacijas. Praktinių užsiėmimų metu tėvai/globėjai buvo apmokyti aplinkos ir veiklos struktūravimo, sensorinės integracijos taikymo principų.

Vaikų specialistai parengė  ir pateikė tėvams mokomąją metodinę vizualinę  medžiagą pavadinimu “Pagrindiniai reabilitacijos ir pagalbos taikymo būdai  vaikams, turintiems raidos sutrikimų,  kasdieninėje veikloje”, kuri yra vertinga prevencinė priemonė ir jų kasdienis ABC. Įgyvendinus projektą išaugo projekte dalyvavusių tėvų/globėjų praktiniai gebėjimai ir žinios, slaugant vaikus su įvairiapusiu raidos sutrikimu arba susiduriančius su jo rizika namų sąlygomis.

Išaugo skaičius vaikų su įvairiapusiu raidos sutrikimu arba susiduriančius su jo rizika, kurie gauna geresnės kokybės priežiūrą/slaugą namų sąlygomis.

Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuojami mokymai specialistams iš visos Lietuvos, dirbantiems su raidos sutrikimus turinčiais vaikais, orientuoti į pagrindines žinias apie ankstyvojo amžiaus vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, raidos ypatumus, ankstyvosios intervencijos natūralioje vaiko aplinkoje pagrindus, specializuotas žinias apie naujausius moksliškai pagrįstus vertinimo ir praktinės pagalbos metodus, profesines kompetencijas, susijusias su įvairiais darbo su šeimomis aspektais. Mokymų metu lektoriai supažindino specialistus su įvairiapusiais raidos sutrikimais, jų klasifikacija, požymiais ir jų supratimu, ankstyvojo amžiaus autizmu, pagalbos metodais, aplinkos pritaikymu. Taip pat buvo išsamiai pristatytos šeimų įgalinimo temos, vizualinio struktūravimo principų praktinis taikymas, muzikos terapijos reikšmė ir Tomatis metodas, pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijos (PEPIS) sistema bei aptartas etiškas probleminio elgesio situacijų sprendimas. Projekto įgyvendinimo metu apmokyta virš 400 specialistų, dirbančių su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais iš visos Lietuvos. Specialistai įgijo reikšmingas  kompetencijas, ugdant raidos sutrikimus turinčius vaikus: gebėjimus suprasti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų ar jų riziką, ankstyvosios intervencijos ir elgesio valdymo metodus ir pritaikyti ne mažiau kaip du prevencinius elgesio valdymo metodus, atpažinti sensorinės integracijos sunkumus, kuriuos patiria vaikai, turintys įvairiapusių raidos sutrikimų ar jų riziką bei išmoko praktiškai pritaikyti  jų įveikos būdus ir prevencines priemones. Taip pat įgijo gebėjimus, atsižvelgiant į skirtingus vaikų poreikius, planuoti ir organizuoti sensorinės integracijos veiklas įvairiose aplinkose, pritaikyti žaislus, mokymo priemones vaikams, turintiems raidos sutrikimą ar jo riziką, praktiškai skatinti vaiko kalbos ir socialinės komunikacijos raidą, planuoti ir organizuoti kasdieniniam gyvenimui svarbiausių įgūdžių praktinį mokymą, pritaikyti arba kurti palankią sensorinę aplinką vaiko, turinčio įvairiapusį raidos sutrikimą ar jo riziką.

 

Projektas „Ankstyvosios raidos sutrikimų prevencijos priemonių ir pagalbos vaikams prieinamumo didinimas ir plėtra“ finansuojamas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja Sveikatos apsaugos ministerija.