Preloader Close
 • Nuo 2022 m. rugpjūčio mėnesio VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė, kartu su partneriu VšĮ „Sėkmingi vaikai“, vykdo projektą „Ankstyvosios raidos sutrikimų prevencijos priemonių ir pagalbos vaikams prieinamumo didinimas ir plėtra“.

  Projektas finansuojamas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, kurį administruoja Sveikatos apsaugos ministerija. Projekto trukmė nuo 2022-08-01 iki 2022-11-30. Projektui skirtas finansavimas – 55 922 eur.

  Projekto tikslas – sudaryti sąlygas tėvams, globėjams ir specialistams įgyti trūkstamų metodinių žinių ir praktinių gebėjimų kaip padėti įvairiapusių raidos sutrikimų turintiems vaikams bei parengti prevencinių priemonių rinkinį vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų.

  Projekto įgyvendinimo metu numatoma tėvams/globėjams pravesti 2 kompleksinių teorinių ir praktinių mokymų ciklus (dalis mokymų bus vykdoma kartu su vaikais iki 7 m. – praktinė dalis), kaip taikyti ankstyvąją prevenciją vaikui, turinčiam negalią ar raidos vėlavimo riziką, kaip gerinti tarpusavio komunikavimą šeimoje, bei stiprinti tėvų/globėjų kompetencijas bei savarankiškumą, susiduriant su kylančiomis socialinėmis ir kitomis susijusiomis problemomis. Mokymų metu tėvai/globėjai susipažins su būdais, kaip suteikti tarpusavio palaikymą slaugant vaiką, susipažins su vaiko psichologinėmis savybėmis ir požiūriu į ligą. Didžioji mokymų dalis bus skirta vaikų raidos ypatumų, jų bazinių poreikių, vaikų raidos pagrindinių skatinimo principų apžvalgai. Tėvai/globėjai bus apmokomi reabilitacijos ir elgesio valdymo taikymo principų  namų sąlygomis, supažindinti su įtraukties į ugdymo procesą galimybėmis, bendravimo su specialistais ypatumų. Vaikų specialistai mokymų metu kartu su tėvais/globėjais ir jų vaikais (praktiniai užsiėmimai – atvejų analizė) aptars projekte dalyvaujančių sutrikusios raidos vaikų pagrindinius poreikius – bendravimą, kalbą, savarankiškumą; įvertins vaikų, turinčių raidos sutrikimų, funkcinę ir socialinę adaptaciją, su kokiais iššūkiais susiduria tėvai; pateiks galimos raidos sutrikimų prognozes/rekomendacijas. Praktinių užsiėmimų metu tėvai/globėjai bus apmokomi aplinkos ir veiklos struktūravimo, sensorinės integracijos taikymo principų. Šios srities ekspertai  pateiks tėvams mokomąją metodinę vizualinę  medžiagą pavadinimu “Pagrindiniai reabilitacijos ir pagalbos taikymo būdai  vaikams, turintiems raidos sutrikimų, kasdieninėje veikloje”, kuri bus vertinga prevencinė priemonė ir jų kasdienis ABC. Planuojama apmokyti 30 tėvų/globėjų, auginančių vaikus su įvairiapusiu raidos sutrikimu arba susiduriančių su jo rizika.

  Projekto įgyvendinimo metu numatyti mokymai specialistams (4-iomis aktualiomis temomis), kurie bus orientuoti į pagrindines žinias apie ankstyvojo amžiaus vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, raidos ypatumus, ankstyvosios intervencijos natūralioje vaiko aplinkoje pagrindus, specializuotas žinias apie naujausius moksliškai pagrįstus vertinimo ir praktinės pagalbos metodus, profesines kompetencijas, susijusias su įvairiais darbo su šeimomis aspektais. Planuojama apmokyti 400 specialistų, dirbančių su įvairiapusių raidos sutrikimų turinčiais vaikais iš visos Lietuvos.

  Projekto metu sukurta skaitmeninė praktinių užsiėmimų metodinė video medžiaga ir parengta atmintinė tėvams/globėjams turės didelę išliekamąją vertę: filmuota vaizdo  medžiaga bus toliau dalinama tėvams/globėjams, kurių vaikai turi raidos sutrikimų, atvykstantiems po projekto įgyvendinimo į pareiškėjo ir partnerio įstaigas paslaugų gavimui.

  Įgyvendinus projektą projekto partneriai ir toliau  skatins ankstyvosios raidos prevencinių priemonių taikymą ir jų tobulinimą tikslinei grupei – tėvams/globėjams, auginantiems vaikus su raidos sutrikimais, siekdami pritraukti daugiau tėvų/globėjų naudotis projekto metu sukurtais rezultatais.